Czas to pieniądz, a pieniądz to więcej niż czas...
Edgar Allan Poe

Start-up

Największe i najgłośniejsze sukcesy funduszy venture capital są związane z inwestycjami w przedsięwzięcia na początkowym etapie rozwoju, a w zasadzie odnoszą się do sytuacji kiedy fundusz venture capital zainteresował się przedsięwzięciem na etapie spisanej koncepcji biznesowej. Swisspol Capital Sp. z o.o. dopuszcza możliwość uczestniczenia również w tego typu przedsięwzięciach, jednakże oczekuje od pomysłodawców szerokiej wiedzy na temat proponowanego przedsięwzięcia i całkowitego osobistego zaangażowania pomysłodawców w realizowany projekt. Nie bez znaczenia w tym wypadku jest sporządzenie prawidłowego biznes planu określającego strategię działania. W takim wypadku wkład Swisspol Capital Sp. z o.o. nie ogranicza się tylko i wyłącznie do dostarczenia niezbędnego kapitału, Swisspol Capital Sp. z o.o. weryfikuje pierwotny model biznesowy, optymalizuje wszystkie niezbędne czynniki niezbędne do prowadzenia działalności oraz służy wszelka pomocą przy wdrażaniu ładu korporacyjnego.