Swisspol Capital


Czas to pieniądz, a pieniądz to więcej niż czas...
Edgar Allan Poe

Polityka prywatności

Tekst zamieszczony poniżej pomoże zrozumieć Państwu, jakiego rodzaju informacje o użytkownikach gromadzimy w tym serwisie internetowym oraz jak je chronimy i do jakich celów wykorzystujemy.

Anonimowość
Internauci korzystający z naszego serwisu pozostają anonimowi tak długo, aż sami nie zdecydują inaczej. Większość zasobów zgromadzonych w serwisie nie wymaga pozostawiania informacji o sobie, pozwalając na swobodną nawigację po stronach.

Dane osobowe
Możecie Państwo korzystać z naszej strony bez udostępniania nam prywatnych informacji. Jednakże, jeśli chcielibyście otrzymać szczegółowe informacje na temat naszej oferty możemy poprosić Państwa o udostępnienie nam informacji na temat Państwa lub Państwa Przedsiębiorstwa. Pytania takie będą występowały najczęściej w formularzach pozwalających nawiązać dialog ze specjalistami Swisspol Capital S.A.

Podane przez Państwa informacje będziemy gromadzić po to, aby:
  • móc odpowiadać na Państwa pytania oraz służyć naszą wiedzą i radą,
  • reagować na prośby, sugestie i uwagi,
  • wysyłać zamówione informacje,
  • dostosowywać ofertę Swisspol Capital S.A. do Państwa potrzeb,
  • podnosić jakość świadczonych usług,
  • zapewnić kompleksową obsługę zarówno na naszych dotychczasowych i przyszłych Klientów, jak i Współpracowników,
  • móc skontaktować się w razie problemów z realizacją zamówienia lub koniecznością uszczegółowienia zlecenia,


Kładziemy duży nacisk na bezpieczeństwo powierzanych nam danych osobowych. Stosujemy się ściśle do postanowień Ustawy z dnia 29. 08. 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883) oraz wytycznych prawa europejskiego, stosowanego w krajach UE. Jednocześnie informujemy, że użytkownik ma prawo do wglądu i poprawienia pozostawionych danych osobowych, jak również usunięcia ich (po wysłaniu e-maila na adres office@swisspolcap.pl z podaniem imienia, nazwiska i jasno określonych żądań).

Łącza do stron zewnętrznych
Strona internetowa Swisspol Capital S.A. może zawierać linki do innych stron, które działają niezależnie od nas i nie są przez nas kontrolowane. Podajemy je wyłącznie dla wygody i informacji Użytkowników. Strony te mogą mieć własne zasady ochrony danych osobowych - zachęcamy więc do zachowania ostrożności przy opuszczaniu naszej witryny oraz do zapoznania się z politykami prywatności w każdym innym serwisie gromadzącym dane osobowe. Nie bierzemy także odpowiedzialności za informacje, prezentowane na takich stronach, ani za inne działania prowadzone za ich pośrednictwem.

Zabezpieczenia
Witryna "swisspolcap.pl" zaopatrzona jest w środki bezpieczeństwa, mające na celu ochronę danych pozostających pod naszą kontrolę przed utratą, niewłaściwym wykorzystaniem i modyfikacją. Dostęp do danych osobowo - adresowych ma tylko ograniczona liczba uprawnionych pracowników Swisspol Capital S.A. Informacje przesyłane przez Sieć są szyfrowane za pośrednictwem 128 bitowego protokołu SSL, co zabezpiecza je przed możliwością podsłuchu.

Logi systemowe
Informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są wykorzystywane jedynie w celach technicznych (związanych z administracją naszymi stronami, pracą serwera i analizą naruszeń bezpieczeństwa). Mogą także posłużyć do wykonywania analiz ruchu w serwisie (statystyki odwiedzin). Informacje te nie są w żaden sposób łączone z danymi osobowymi Internautów korzystających z serwisu Swisspol Capital S.A.

Cookies
Po to, by lepiej realizować nasze usługi zawarte na stronie internetowej, możemy w niektórych sytuacjach przekazywać do przeglądarki internetowej Użytkownika niewielki plik tekstowy (nazywany "cookie"). Plik ten będzie przechowywany w komputerze i wykorzystywany do zadań administracyjnych (np. do pamiętania ustawień Użytkownika). Nie będzie on zawierał żadnych danych osobowych, uwierzytelniających ani danych adresowych (w tym adresu e-mail), które pozwoliłyby na identyfikację Użytkownika, kontakt z nim lub podszycie się pod niego.Większość przeglądarek można ustawić tak, by informowały o nadejściu pliku "cookie"; można też wybrać opcję blokowania "cookies". Wyłączenie "cookies" zwykle nie zabrania z korzystania z naszych serwisów, jednak może je utrudnić i sprawić, że nawigacja po witrynie będzie utrudniona i bardziej uciążliwa.

Noty prawne
Zawartość domeny jest własnością Spółki Swisspol Capital S.A. Reprodukowanie, odtwarzanie lub modyfikacja materiałów zawartych na stronach internetowej domeny tej Spółki jest zabroniona. Użytkownik ma prawo do pobrania oraz drukowania całych stron lub fragmentów serwisu internetowego Swisspol Capital S.A. pod warunkiem nienaruszania praw autorskich oraz praw z rejestracji znaków towarowych należących do Swisspol Capital S.A. Jakakolwiek część serwisu nie może być kopiowana, transmitowana elektronicznie lub w inny sposób, modyfikowana, linkowana lub wykorzystana bez uprzedniej pisemnej zgody Swisspol Capital S.A. (zwłaszcza w celach komercyjnych). Staramy się na bieżąco aktualizować informacje zawarte w serwisie, jednakże biorąc pod uwagę możliwość wystąpienia opóźnień w publikowaniu informacji lub przypadkowe pominięcie konieczności ich aktualizacji nie możemy wziąć pełnej odpowiedzialności za aktualność, kompletność i dokładność prezentowanych informacji. Ryzyko związane z użytkowaniem i wykorzystaniem informacji przedstawionych w serwisie ponosi sam Użytkownik.Swisspol Capital S.A. nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu wyrządzonych szkód, będących rezultatem korzystania z serwisu znajdującego się w domenie `swisspolcap.pl`. Zakazuje się również udostępniania identyfikatorów i haseł dostępu do serwisu postronnym osobom.

Wyrażenie zgody
Korzystanie z witryny internetowej Swisspol Capital S.A. jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na warunki przedstawione w niniejszej Polityce Prywatności oraz na przetwarzanie przez Swisspol Capital S.A. danych osobowych podawanych przez Użytkownika do wyżej wymienionych celów lub celów określonych w treści stron.