Swisspol Capital


Czas to pieniądz, a pieniądz to więcej niż czas...
Edgar Allan Poe

Polityka prywatności

Tekst zamieszczony poniżej pomoże zrozumieć Państwu, jakiego rodzaju informacje o użytkownikach gromadzimy w tym serwisie internetowym oraz jak je chronimy i do jakich celów wykorzystujemy.

Anonimowość
Internauci korzystający z naszego serwisu pozostają anonimowi tak długo, aż sami nie zdecydują inaczej. Większość zasobów zgromadzonych w serwisie nie wymaga pozostawiania informacji o sobie, pozwalając na swobodną nawigację po stronach.

Dane osobowe
Możecie Państwo korzystać z naszej strony bez udostępniania nam prywatnych informacji. Jednakże, jeśli chcielibyście otrzymać szczegółowe informacje na temat naszej oferty możemy poprosić Państwa o udostępnienie nam informacji na temat Państwa lub Państwa Przedsiębiorstwa. Pytania takie będą występowały najczęściej w formularzach pozwalających nawiązać dialog ze specjalistami Swisspol Capital Sp. z o.o.

Podane przez Państwa informacje będziemy gromadzić po to, aby:
  • móc odpowiadać na Państwa pytania oraz służyć naszą wiedzą i radą,
  • reagować na prośby, sugestie i uwagi,
  • wysyłać zamówione informacje,
  • dostosowywać ofertę Swisspol Capital Sp. z o.o. do Państwa potrzeb,
  • podnosić jakość świadczonych usług,
  • zapewnić kompleksową obsługę zarówno na naszych dotychczasowych i przyszłych Klientów, jak i Współpracowników,
  • móc skontaktować się w razie problemów z realizacją zamówienia lub koniecznością uszczegółowienia zlecenia,


Kładziemy duży nacisk na bezpieczeństwo powierzanych nam danych osobowych. Stosujemy się ściśle do postanowień Ustawy z dnia 29. 08. 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883) oraz wytycznych prawa europejskiego, stosowanego w krajach UE. Jednocześnie informujemy, że użytkownik ma prawo do wglądu i poprawienia pozostawionych danych osobowych, jak również usunięcia ich (po wysłaniu e-maila na adres office@swisspolcap.pl z podaniem imienia, nazwiska i jasno określonych żądań).

Łącza do stron zewnętrznych
Strona internetowa Swisspol Capital Sp. z o.o. może zawierać linki do innych stron, które działają niezależnie od nas i nie są przez nas kontrolowane. Podajemy je wyłącznie dla wygody i informacji Użytkowników. Strony te mogą mieć własne zasady ochrony danych osobowych - zachęcamy więc do zachowania ostrożności przy opuszczaniu naszej witryny oraz do zapoznania się z politykami prywatności w każdym innym serwisie gromadzącym dane osobowe. Nie bierzemy także odpowiedzialności za informacje, prezentowane na takich stronach, ani za inne działania prowadzone za ich pośrednictwem.

Zabezpieczenia
Witryna "swisspolcap.pl" zaopatrzona jest w środki bezpieczeństwa, mające na celu ochronę danych pozostających pod naszą kontrolę przed utratą, niewłaściwym wykorzystaniem i modyfikacją. Dostęp do danych osobowo - adresowych ma tylko ograniczona liczba uprawnionych pracowników Swisspol Capital Sp. z o.o. Informacje przesyłane przez Sieć są szyfrowane za pośrednictwem 128 bitowego protokołu SSL, co zabezpiecza je przed możliwością podsłuchu.

Logi systemowe
Informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są wykorzystywane jedynie w celach technicznych (związanych z administracją naszymi stronami, pracą serwera i analizą naruszeń bezpieczeństwa). Mogą także posłużyć do wykonywania analiz ruchu w serwisie (statystyki odwiedzin). Informacje te nie są w żaden sposób łączone z danymi osobowymi Internautów korzystających z serwisu Swisspol Capital Sp. z o.o.

Cookies
Po to, by lepiej realizować nasze usługi zawarte na stronie internetowej, możemy w niektórych sytuacjach przekazywać do przeglądarki internetowej Użytkownika niewielki plik tekstowy (nazywany "cookie"). Plik ten będzie przechowywany w komputerze i wykorzystywany do zadań administracyjnych (np. do pamiętania ustawień Użytkownika). Nie będzie on zawierał żadnych danych osobowych, uwierzytelniających ani danych adresowych (w tym adresu e-mail), które pozwoliłyby na identyfikację Użytkownika, kontakt z nim lub podszycie się pod niego.Większość przeglądarek można ustawić tak, by informowały o nadejściu pliku "cookie"; można też wybrać opcję blokowania "cookies". Wyłączenie "cookies" zwykle nie zabrania z korzystania z naszych serwisów, jednak może je utrudnić i sprawić, że nawigacja po witrynie będzie utrudniona i bardziej uciążliwa.

Noty prawne
Zawartość domeny jest własnością Spółki Swisspol Capital Sp. z o.o. Reprodukowanie, odtwarzanie lub modyfikacja materiałów zawartych na stronach internetowej domeny tej Spółki jest zabroniona. Użytkownik ma prawo do pobrania oraz drukowania całych stron lub fragmentów serwisu internetowego Swisspol Capital Sp. z o.o. pod warunkiem nienaruszania praw autorskich oraz praw z rejestracji znaków towarowych należących do Swisspol Capital Sp. z o.o. Jakakolwiek część serwisu nie może być kopiowana, transmitowana elektronicznie lub w inny sposób, modyfikowana, linkowana lub wykorzystana bez uprzedniej pisemnej zgody Swisspol Capital Sp. z o.o. (zwłaszcza w celach komercyjnych). Staramy się na bieżąco aktualizować informacje zawarte w serwisie, jednakże biorąc pod uwagę możliwość wystąpienia opóźnień w publikowaniu informacji lub przypadkowe pominięcie konieczności ich aktualizacji nie możemy wziąć pełnej odpowiedzialności za aktualność, kompletność i dokładność prezentowanych informacji. Ryzyko związane z użytkowaniem i wykorzystaniem informacji przedstawionych w serwisie ponosi sam Użytkownik.Swisspol Capital Sp. z o.o. nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu wyrządzonych szkód, będących rezultatem korzystania z serwisu znajdującego się w domenie `swisspolcap.pl`. Zakazuje się również udostępniania identyfikatorów i haseł dostępu do serwisu postronnym osobom.

Wyrażenie zgody
Korzystanie z witryny internetowej Swisspol Capital Sp. z o.o. jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na warunki przedstawione w niniejszej Polityce Prywatności oraz na przetwarzanie przez Swisspol Capital Sp. z o.o. danych osobowych podawanych przez Użytkownika do wyżej wymienionych celów lub celów określonych w treści stron.