Czas to pieniądz, a pieniądz to więcej niż czas...
Edgar Allan Poe

Kim jesteśmy

Swisspol Capital S.A. jest holdingiem inwestycyjnym działającym na zasadach venture capital. Spółka SwisspolCapital S.A. rozpoczęła działalność w maju 1999 roku. Do października 2004 roku funkcjonowała jako Spółka zograniczona odpowiedzialnością. W początkowym okresie swojej działalności spółka zajmowała się głównieinwestycjami na regulowanym rynku giełdowym. Od 2001 roku spółka zaczęła prowadzić działalność inwestycyjnąpolegającą na obejmowaniu znaczących pakietów akcji lub udziałów w projektach inwestycyjnych o przewidywanychwysokich stopach zwrotu z zainwestowanych środków. Swisspol Capital S.A. inwestuje własne kapitały,samodzielnie administruje i zarządza inwestycjami.

W celu ułatwienia Państwu dokonania weryfikacji naszej firmy oraz dotarcia do bardziej szczegółowychinformacji o nas poniżej prezentujemy podstawowe informacje identyfikujące oraz wybrane informacje z KRS'u:

Numer NIP: 52641-449
REGON: 0160018594
Adres Spółki: 02-672 Warszawa, ul.Domaniewska 37
Numer KRS:
Oznaczenie sądu:
0000220128
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie , XIII Wydział Gospodarczy KRS
Oznaczenie formy prawnej: Spółka Akcyjna
Firma, pod którą spółka działa: Swisspol Capital Spółka Akcyjna
Czas na jaki została utworzona spółka: nieoznaczony
Wysokość kapitału zakładowego: 2 075 000 PLN (w całości opłacony)
Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu: Zarząd: Prezes Zarządu samodzielnie lub dwaj Członkowie Zarządu łącznie, lub Członek Zarządu iProkurent łącznie.
Lista osób uprawnionych do reprezentacji podmiotu: Violetta Stanek (Prezes Zarządu)


Plan połączenia Swisspol Capital SA z AKV HoldingGmbH podpisany 13 listopada 2018r
(data publikacji: 2018-11-13)

Tłumaczenie przysięgłe planu połączenia Swisspol CapitalSA z AKV Holding GmbH