Czas to pieniądz, a pieniądz to więcej niż czas...
Edgar Allan Poe

Kim jesteśmy

Swisspol Capital Sp. z o.o. jest holdingiem inwestycyjnym działającym na zasadach venture capital. Spółka SwisspolCapital Sp. z o.o. rozpoczęła działalność w maju 1999 roku. Do października 2004 roku funkcjonowała jako Spółka zograniczona odpowiedzialnością. W początkowym okresie swojej działalności spółka zajmowała się głównieinwestycjami na regulowanym rynku giełdowym. Od 2001 roku spółka zaczęła prowadzić działalność inwestycyjnąpolegającą na obejmowaniu znaczących pakietów akcji lub udziałów w projektach inwestycyjnych o przewidywanychwysokich stopach zwrotu z zainwestowanych środków. Swisspol Capital Sp. z o.o. inwestuje własne kapitały,samodzielnie administruje i zarządza inwestycjami.

W celu ułatwienia Państwu dokonania weryfikacji naszej firmy oraz dotarcia do bardziej szczegółowychinformacji o nas poniżej prezentujemy podstawowe informacje identyfikujące oraz wybrane informacje z KRS'u:

Numer NIP: 526-24-21-449
REGON: 016018594
Adres Spółki: 00-641 Warszawa, ul.Mokotowska 4/6
Numer KRS:
Oznaczenie sądu:
0000860198
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie , XIII Wydział Gospodarczy KRS
Oznaczenie formy prawnej: Spółka z o.o.
Firma, pod którą spółka działa: Swisspol Capital Spółka z ograniczona odpowiedzialnością
Czas na jaki została utworzona spółka: nieoznaczony
Wysokość kapitału zakładowego: 935 000 PLN (w całości opłacony)
Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu: Zarząd: Prezes Zarządu samodzielnie lub dwaj Członkowie Zarządu łącznie, lub Członek Zarządu i Prokurent łącznie.
Lista osób uprawnionych do reprezentacji podmiotu: Violetta Stanek (Prezes Zarządu)