Czas to pieniądz, a pieniądz to więcej niż czas...
Edgar Allan Poe

Co powinien zawierać dobry biznes plan

Biznes plan to zbiór informacji o firmie, osobach zarządzających, produktach, otoczeniu rynkowym, strategii marketingu i sprzedaży, koncepcji wykorzystania środków finansowych od inwestora oraz planach finansowych na najbliższe 3-5 lat. Ze względu na fakt iż biznes plan jest podstawą do tworzenia późniejszych projekcji finansowych, powinien być on obiektywny, oparty na realnych założeniach, najlepiej poparty dokonanymi analizami potencjału rynku na którym działa firma.