Czas to pieniądz, a pieniądz to więcej niż czas...
Edgar Allan Poe

Podstawowe produkty i usługi

Ten punkt powinien dostarczać informacji na temat przedmiotu działalności firmy, charakterystyki podstawowych produktów i usług. Wskazane jest przedstawienie tych cechy produktów lub usług które stanowią o ich unikalności oraz pozwalające na uzyskanie przewagi konkurencyjnej.