Czas to pieniądz, a pieniądz to więcej niż czas...
Edgar Allan Poe

Otoczenie rynkowe

Przedstawienie analizy rynku na którym działa przedsiębiorstwo, ma istotne znaczenie dla określenie jego obecnej i planowanej pozycji rynkowej, potencjału rynku, poznania podstawowych konkurentów, barier wejścia. W tej części można zawrzeć dane dotyczące struktury przychodów oraz głównych odbiorców. Dane dotyczące obecnego i planowanego potencjału rynku, stanowią podstawę do sporządzenia planu sprzedaży.