Czas to pieniądz, a pieniądz to więcej niż czas...
Edgar Allan Poe

Podstawowe dane o przedsiębiorstwie

Pierwsza część biznes planu powinna pozwolić potencjalnemu inwestorowi na lepsze poznanie firmy, jej historii, uwarunkowań w jakich dotychczas się rozwijała, podstawowych dziedzin jej działalności, formie prawnej, podstawowych informacje o pozycji rynkowej i finansowej, organizacji firmy, stosowanych system informacji i zarządzania, zatrudnieniu.