Czas to pieniądz, a pieniądz to więcej niż czas...
Edgar Allan Poe

Dane o osobach zarządzających

Ta cześć biznes planu powinna zawierać informacje na temat doświadczenia menedżerów zarządzających podmiotem, opis ich dotychczasowych osiągnięć, kwalifikacje zawodowe.