Swisspol Capital


Czas to pieniądz, a pieniądz to więcej niż czas...
Edgar Allan Poe

Warunki korzystania z serwisu

Wszystkie prawa zastrzeżone przez Swisspol Capital Sp. z o.o.

Niniejsza strona internetowa jest obsługiwana przez Swisspol Capital Sp. z o.o. mającą siedzibę w Warszawie przy ulicy Domaniewskiej 37.

Osoby korzystające ze strony powinny zaakceptować warunki wymienione poniżej.

Zawartość
Strona internetowa Swisspol Capital Sp. z o.o. jest ogólnodostępna i zawiera informacje dotyczące oferty oraz działalności Spółki. Informacje na stronach internetowych nie stanowią oferty sprzedaży zgodnie z art. 66 Kodeksu Cywilnego.
Swisspol Capital Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do aktualizacji, zmiany, usuwania i dodawania w dowolnym momencie informacji umieszczonych w niniejszym Serwisie, bez uprzedniego powiadomienia.

Wszystkie nazwy, obrazy, znaki logo identyfikujące firmę Swisspol Capital Sp. z o.o. stanowią własność Swisspol Capital Sp. z o.o. Wszystkie marki, produkty, usługi i nazwy firm należące do osób trzecich znajdujące się na stronie internetowej Swisspol Capital Sp. z o.o. stanowią znaki handlowe, znaki usługowe oraz nazwy handlowe ich posiadaczy.

Odpowiedzialność
Swisspol Capital Sp. z o.o. informuje, że zwartość niniejszego serwisu internetowego tj. informacje, dane, dokumenty i publikacje, elementy graficzne, ilustracje, animacje, wykresy i schematy oraz jego projekt graficzny wraz z układem elementów graficznych na poszczególnych stronach serwisu jest chroniona prawem autorskim i innymi prawami własności przemysłowej i intelektualnej. Zawartość tego serwisu internetowego nie może być modyfikowana, kopiowana, reprodukowana, sprzedawana ani publikowana bez pisemnej zgody Swisspol Capital Sp. z o.o.
Spółka dołożyła wszelkich starań, by zawartość niniejszego serwisu internetowego była przygotowana z należytą starannością, jednakże nie bierze żadnej odpowiedzialności za nieaktualność, niekompletność lub błędy w zawartości tego serwisu internetowego. Swisspol Capital Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody będące rezultatem korzystania z Serwisu lub oparcia się na zawartych w nim informacjach.
Swisspol Capital Sp. z o.o. nie odpowiada za zawartość jakiegokolwiek serwisu internetowego należącego do innego przedsiębiorstwa, do którego prowadzą odnośniki zamieszczone w niniejszym serwisie internetowym.

Więcej informacji
Więcej informacji na temat witryny, jak również sposobu korzystania z niej można przeczytać w sekcjiPolityka prywatności