Swisspol Capital


Czas to pieniądz, a pieniądz to więcej niż czas...
Edgar Allan Poe

Warunki korzystania z serwisu

Wszystkie prawa zastrzeżone przez Swisspol Capital S.A.

Niniejsza strona internetowa jest obsługiwana przez Swisspol Capital S.A. mającą siedzibę w Warszawie przy ulicy Domaniewskiej 37.

Osoby korzystające ze strony powinny zaakceptować warunki wymienione poniżej.

Zawartość
Strona internetowa Swisspol Capital S.A. jest ogólnodostępna i zawiera informacje dotyczące oferty oraz działalności Spółki. Informacje na stronach internetowych nie stanowią oferty sprzedaży zgodnie z art. 66 Kodeksu Cywilnego.
Swisspol Capital S.A. zastrzega sobie prawo do aktualizacji, zmiany, usuwania i dodawania w dowolnym momencie informacji umieszczonych w niniejszym Serwisie, bez uprzedniego powiadomienia.

Wszystkie nazwy, obrazy, znaki logo identyfikujące firmę Swisspol Capital S.A. stanowią własność Swisspol Capital S.A. Wszystkie marki, produkty, usługi i nazwy firm należące do osób trzecich znajdujące się na stronie internetowej Swisspol Capital S.A. stanowią znaki handlowe, znaki usługowe oraz nazwy handlowe ich posiadaczy.

Odpowiedzialność
Swisspol Capital S.A. informuje, że zwartość niniejszego serwisu internetowego tj. informacje, dane, dokumenty i publikacje, elementy graficzne, ilustracje, animacje, wykresy i schematy oraz jego projekt graficzny wraz z układem elementów graficznych na poszczególnych stronach serwisu jest chroniona prawem autorskim i innymi prawami własności przemysłowej i intelektualnej. Zawartość tego serwisu internetowego nie może być modyfikowana, kopiowana, reprodukowana, sprzedawana ani publikowana bez pisemnej zgody Swisspol Capital S.A.
Spółka dołożyła wszelkich starań, by zawartość niniejszego serwisu internetowego była przygotowana z należytą starannością, jednakże nie bierze żadnej odpowiedzialności za nieaktualność, niekompletność lub błędy w zawartości tego serwisu internetowego. Swisspol Capital S.A. nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody będące rezultatem korzystania z Serwisu lub oparcia się na zawartych w nim informacjach.
Swisspol Capital S.A. nie odpowiada za zawartość jakiegokolwiek serwisu internetowego należącego do innego przedsiębiorstwa, do którego prowadzą odnośniki zamieszczone w niniejszym serwisie internetowym.

Więcej informacji
Więcej informacji na temat witryny, jak również sposobu korzystania z niej można przeczytać w sekcjiPolityka prywatności