Czas to pieniądz, a pieniądz to więcej niż czas...
Edgar Allan Poe

Kim jesteśmy

Swisspol Capital Sp. z o.o. jest holdingiem inwestycyjnym działającym na zasadachventure capital. Spółka Swisspol Capital Sp. z o.o. rozpoczęła działalność w maju 1999 roku. Dopaździernika 2004 roku funkcjonowała jako Spółka z ograniczona odpowiedzialnością. W początkowymokresie swojej działalności spółka zajmowała się głównie inwestycjami na regulowanym rynkugiełdowym. Od 2001 roku spółka zaczęła prowadzić działalność inwestycyjną polegającą na obejmowaniuznaczących pakietów akcji lub udziałów w projektach inwestycyjnych o przewidywanych wysokich stopachzwrotu z zainwestowanych środków. Swisspol Capital Sp. z o.o. inwestuje własne kapitały, samodzielnieadministruje i zarządza inwestycjami.

W celu ułatwienia Państwu dokonania weryfikacjinaszej firmy oraz dotarcia do bardziej szczegółowych informacji o nas poniżej prezentujemypodstawowe informacje identyfikujące oraz wybrane informacje z KRS'u:

Numer NIP: 526-24-21-449
REGON: 016018594
Adres Spółki: 00-641 Warszawa, ul.Mokotowska 4/6
Numer KRS:
Oznaczenie sądu:
0000220128
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie , XIII Wydział Gospodarczy KRS
Oznaczenie formy prawnej: Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Firma, pod którą spółka działa: Swisspol Capital Sp. z o.o.
Czas na jaki została utworzona spółka: nieoznaczony
Wysokość kapitału zakładowego: 935 000 PLN (w całości opłacony)
Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu: Zarząd: Prezes Zarządu samodzielnie lub dwaj Członkowie Zarządu łącznie, lub Członek Zarządu i Prokurent łącznie.
Lista osób uprawnionych do reprezentacji podmiotu: Violetta Stanek (Prezes Zarządu)