Czas to pieniądz, a pieniądz to więcej niż czas...
Edgar Allan Poe

Proces inwestycyjny

Typowy proces inwestycyjny składa się z następujących po sobie kolejnych kroków:
  • analiza wstępna,
  • analiza biznes planu,
  • umowa o wyłączności,
  • analiza due delligence,
  • ostateczne negocjacje,
  • nadzór nad inwestycją,
  • dezinwestycja.