Czas to pieniądz, a pieniądz to więcej niż czas...
Edgar Allan Poe

Umowa o wyłączności

Najczęściej w umowie tej zostają zawarte brzegowe parametry potencjalnej inwestycji (wielkość inwestycji, przewidywany udział kapitałowy, podstawowe prawa i obowiązki stron). Umowa ta gwarantuje spółce i jej właścicielom iż w przypadku gdy wyniki due delligence nie będą odbiegać w sposób istotny od przyjętych założeń potencjalny inwestor w zakreślonym terminie doinwestuje przedsięwzięcie. Umowa ta chroni również inwestora przed odstąpieniem od transakcji przez dotychczasowych właścicieli, np. na etapie poniesienia przez inwestora kosztów analizy due delligence.