Czas to pieniądz, a pieniądz to więcej niż czas...
Edgar Allan Poe

Analiza wstępna

Na podstawie analizy podstawowych informacji o firmie, najczęściej skróconej wersji biznesplanu wraz z podsumowaniem projekcji finansowych przedstawiciele Swisspol Capital S.A. podejmują decyzje co do tego czy przedsięwzięcie spełnia podstawowe kryteria z punktu widzenia strategii Swisspol Capital S.A. W tym miejscu istotny jest etap rozwoju firmy, ryzyko branży, wysokość wymaganej inwestycji.