Czas to pieniądz, a pieniądz to więcej niż czas...
Edgar Allan Poe

Analiza wstępna

Na podstawie analizy podstawowych informacji o firmie, najczęściej skróconej wersji biznesplanu wraz z podsumowaniem projekcji finansowych przedstawiciele Swisspol Capital Sp. z o.o. podejmują decyzje co do tego czy przedsięwzięcie spełnia podstawowe kryteria z punktu widzenia strategii Swisspol Capital Sp. z o.o. W tym miejscu istotny jest etap rozwoju firmy, ryzyko branży, wysokość wymaganej inwestycji.