Czas to pieniądz, a pieniądz to więcej niż czas...
Edgar Allan Poe

Dezinwestycja

Swisspol Capital Sp. z o.o. jest zainteresowana wzrostem wartości przedsiębiorstwa oraz sprzedażą z zyskiem objętych udziałów/akcji. Preferowaną forma wyjścia z inwestycji jest sprzedaż posiadanego pakietu akcji inwestorowi strategicznemu. Wyjście z inwestycji następuje najczęściej w okresie 3-5 lat od daty przekazania pierwszych środków. Wyjście z inwestycji następuje nie na skutek upłynięcia konkretnej daty ale na skutek zrealizowania określonych efektów biznesowych.