Czas to pieniądz, a pieniądz to więcej niż czas...
Edgar Allan Poe

Ostateczne negocjacje

Na tym etapie strony ustalają ostateczne warunki transakcji, określane są szczegółowe zapisy umowy inwestycyjnej, która precyzyjnie określa zobowiązania oraz uprawnienia stron transakcji. Po wynegocjowaniu i podpisaniu wszystkich niezbędnych dokumentów Swisspol Capital Sp. z o.o. przekazuje uzgodnione środki na konto spółki.