Czas to pieniądz, a pieniądz to więcej niż czas...
Edgar Allan Poe

Nadzór nad inwestycją

Dalsze działania Swisspol Capital S.A. związane z przedmiotową inwestycją koncentrują się na utrzymywania bieżących kontaktów z Zarządem spółki poprzez uprawnionego przedstawiciela, najczęściej członka Rady Nadzorczej. Doinwestowane przedsiębiorstwo jest zobowiązane do regularnego przekazywania określonych raportów, zgodnie z ustaleniami umowy inwestycyjnej. Rolą przedstawiciela Swisspol Capital S.A. w Radzie Nadzorczej jest bieżąca ocena działalności Zarządu oraz analiza planów finansowych na kolejne lata obrotowe.