Czas to pieniądz, a pieniądz to więcej niż czas...
Edgar Allan Poe

Marketing i sprzedaż

Podstawowe informacje na temat prowadzonej i planowanej strategii sprzedaży produktów i usług. Istotne tutaj jest zdefiniowanie docelowych grup klientów, obecnej i planowanej polityki cenowej, posiadanych i planowanych kanałów dystrybucji, wartości niezbędnych nakładów na reklamę i promocję, dokonanie analizy konkurencji.