Czas to pieniądz, a pieniądz to więcej niż czas...
Edgar Allan Poe

Zaangażowanie kapitałowe

Nasze zaangażowanie kapitałowe różni się w zależności od wypracowanej strategii - są spółki, w których Swisspol Capital Sp. z o.o. posiada udziały na poziomie 20 procent, w innych powyżej 50%. Najchętniej inwestujemy w firmy w których Zarząd i kadra kierownicza są jednocześnie współwłaścicielami tych podmiotów i posiadają łącznie ponad 50% udział w kapitale zakładowym. Wielkość inwestycji również nie jest stała: zwykle są to inwestycje od 100.000 PLN do 2.000.000 PLN. Większe projekty staramy się realizować wspólnie z innymi inwestorami finansowymi.