Czas to pieniądz, a pieniądz to więcej niż czas...
Edgar Allan Poe

Rodzaje inwestycji

Charakteryzujemy się indywidualnym podejściem do każdego przedsięwzięcia, wspólnie z Zarządem firmy oraz pozostałymi udziałowcami opracowujemy strategię działania i nakreślamy długoterminowe plany rozwoju firmy. Nie posiadamy ani preferencji branżowych ani lokalizacyjnych jesteśmy w stanie dofinansować każdy ciekawy projekt inwestycyjny. Najchętniej wspieramy finansowo młode szybko rozwijające się przedsiębiorstwa, ale nie wykluczamy także wsparcia dla podmiotów przeżywających przejściowe trudności finansowe, które mogą być np. wynikiem nieodpowiedniej struktury finansowania.