Czas to pieniądz, a pieniądz to więcej niż czas...
Edgar Allan Poe

Dofinansowanie dynamicznie rozwijających się firm

Dynamicznie rozwijające się firmy najczęściej posiadają jasną i przejrzystą strategię dalszego rozwoju, jednakże często realizacja zamierzonych celów jest ograniczona poprzez brak odpowiednich zasobów finansowych. Firmy tego typu mogą potrzebować środków finansowych na zwiększenie mocy produkcyjnych - zakup nowych linii technologicznych, rozbudowy sieci dystrybucji, wejście na nowe rynki, intensyfikację działań marketingowych. Idealnym rozwiązaniem w takiej sytuacji jest podjęcie współpracy z partnerem kapitałowym jakim jest Swisspol Capital Sp. z o.o. Ze względu na fakt iż Swisspol Capital Sp. z o.o. nie angażuje się bezpośrednio w bieżące operacyjne zarządzanie przedsiębiorstwem jego obecność w akcjonariacie Spółki nie ogranicza ducha przedsiębiorczości tkwiącego w Zarządzie i kierownictwie firmy.