Czas to pieniądz, a pieniądz to więcej niż czas...
Edgar Allan Poe

Czas inwestycji

Zakładany przez nas czas inwestycji to 3-5 lat. Nie jesteśmy zainteresowani działaniami krótkoterminowy, nadrzędnym dla nas celem jest długotrwały wzrost wartości firm, w które angażujemy swoje środki. Zawsze dla nas głównym celem jest rozwój przedsiębiorstwa, wspólnie z innymi udziałowcami staramy się wypracowywać takie strategie rozwoju które gwarantują maksymalne wykorzystanie przekazanych środków.